Festplatser i Dellenbygden

 

Dellenportalen samlar uppgifter om festplatser och dansbanor som funnits i och omkring Dellenbygden.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Gilla oss på Facebook, och ännu bättre – dela oss med dina vänner – Tack!

Den här sammanställningen är sponsrad av:
Här saknar vi sponsorer. Stöd Dellenportalen så gör vi reklam för dig? Vill du veta mer? Klicka här. 

Dansbanor och festplatser i Bjuråker

Strömbacka

Från början var det Logen 1250 i Strömbacka som svarade för skyttepaviljong och arrangemang inom område. Logen bildades 1886. Vid fester såldes vykort som stämplades med logens stämpel.

Godtemplarna
Godtemplarna runt om i socknarna bjöd in varandra till fester. Den 10 juni 1896 inbjöd Forsa godtemplare till sammankomst och den 1 juli samma år var det Delsbo godtemplares tur.

Den 8 juli 1896 var det godtemplarna i Strömbacka som bjöd på fest.

I tidningen stod följande att läsa.
Lustresa till Moviken över Dellarna med Ångbåten Dellen och två pråmar. Biljettpris från Näsviken 75 öre, övriga ställen 50 öre. Avgång sker från Näsviken 07.30 och anlöper hamnar Klubbo, Sunnansjö och Friggesund.
Vid ankomsten till Moviken är antalet passagerare över 300 personer varav ett 20-tal från Hudiksvall. Vid Moviken hade godtemplare från Strömbacka mött upp med svajande fanor och klingande spel. Därifrån marscherade allesammans med horn – och fiolmusik i täten till Strömbacka bruk, där en trevlig godtemplarfest var anordnad.
Återresan från Moviken anträddes först vid 9-tiden på aftonen. Den gick långsamt, så att klockan var över 12 innan man kom till Sunnansjö. Härunder sattes ångaren på grund utanför Friggesund, men kom lyckligtvis snart loss. I Sunnansjö lämnades pråmarna, och ångbåten med ett 40-tal personer ombord fortsatte till Näsviken.
På vägen dit grundstötte ångaren under full gång i närheten i Näsviken, och blev stående på grundet.
Stor förskräckelse uppstod ombord, mest bland fruntimren. Till lycka låg båten endast några famnar från land, och en provisorisk landgång utsattes från båten, på vilka passagerarna gingo iland.
Då alla kommit på fast mark var klockan 3 på morgonen, var och en gick då hem till sitt, de som var från Hudiksvall måste även de ta sig hem gående.

fest-044-s-backa

ma-005-dansbana

Dansbanan vid festplatsen i Strömbacka. Fotot ägs av Vivi Östberg

ma-004-festplats

ma-057-festpl

Festplatsen 1927 med hissade flaggor. Bilden ägs av Vivi Östberg

Nedanför järnvägen i den södra ändan av Masbosjön, kallad ”kalvhagen” , låg festplatsen berättade Sveriges siste vallonsmed Erik Kallberg. Där fanns dansbana, tombola, servering och annat som hörde festplatser till. En annons från 1930 visar att midsommardansen pågick i dagarna två till dans med Fribergs kapell. 1945 fanns dansbanan ännu kvar berättar Maj –Britt Bergsman som firade sin 10-årsdag där med vevgrammofon och kompisar.

fest-054-s-backa

Annons från 1945 berättar om dans i tre kvällar med sedvanliga serveringar

fest-053-s-backa

Det var den stora logen till höger som var danslogen. Ingången var på gaveln mot landsvägen.

fest-045-s-backa

På den här filmen från 1968 får vi se en liten snutt från danslogen på Strömbacka

 

Hedvigsfors

 

fest-166-hedvigsf
Det unika med dansbanan i Hedvigsfors var att den var byggd runt en grov tall med yvig krona.

fest-057-h-fors

fest-056-h-fors

fest-063-h-fors-2016

Än (okt. 2016) finns det rester efter festplatsen i Hedvigsfors. I byggnaden t v var servering och i byggnaden till höger fanns tombola och liknande.

fest-190-klipp

Hudiksvallsposten 18 maj 1907

 

Storåsen

fest-058-storosen

fest-059-stor-

 

 

Västansjö 223 f. d. Godtemplarhuset

Festplatsen låg på berget ovanför Godtemplarhuset

1903 bildades IOGT – logen 3137 Dellens Borg


fest-046-vestansjo

 

Festplatsen i kolugnshagen i Friggesund

Uppgifter ur Friggesundsboken, av Roland Norin

Bjuråkers skytteförening drev festplatsen med dansbana och olika stånd i Kolugnshagen.
Festplatsen upphörden efter en olyckshändelse på 20-talet, då flickan (46A27) Karin Jonsson född 1908 från Sylkvarn i Skärås, träffades av en pil från ett luftgevär, så illa att ögat ej kunde räddas. Karin gifte sig 1927 med Karl Kring i Gammelsträng. Ett utslag i Häradsrätten utdömde ett skadestånd på 4.000 kronor.
Kolugnshagen användes  dock fram till 1940-talet för sång-och musikaliska arrangemang, bl.a. Frälsningsarmén

Friggesunds Folkpark

Bakom milstolpen i Friggesund, fanns på 1930-talet, Friggesunds Folkpark.

fest-052-friggesund

vas-069-annons

 

Dansbanor och festplatser i Delsbo

 

På 1920 talet fanns det en dansbana i Norrvena

 


Svenssons Park i Fredriksfors 15 juli 1937

Förnämligt sångarbesök

 

fest-182-delsbo

Bengt Djurberg

Under ”Frisksportarfästen” i Svenssons park i Fredriksfors har arrangörerna som främsta attraktion lyckats erhålla den från filmen och otaliga sånguppträdanden välkända filmskådespelaren Bengt Djurberg från Stockholm.


fest-027-delsbo-1941

Annons i Hudiksvalls Nyheter fredagen den 18 juli 1941

fest-178-delsbo

Svenssons Park i Fredriksfors. Okänt vilket år och vad de gör.
Till vänster står Aina Sahlin, till höger Astrid Sahlin och i mitten Verner Sving.

 


fest-042-delsbo

fest-043-delsbo


 

Åbo danspaviljong återfick sitt ursprung 1996

fest-183-delsbo

Bejublad invigningsfest 1996. Den i stort sett nyuppförda dansbanan är en mäktig skapelse. Precis som det var en gång i slutet av 1800-talet. Det kraftiga förfallet fick Bolanna byaförening att agera och rädda byns mötesplats åt eftervärlden att agera och rädda byns mötesplats åt eftervärlden. Foto: Mats Norin, text Jan Olsson.

Film från 2014 från Åbo Danspaviljong 


Brunnen dansbana.

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 3 MAJ 1904
Avskrift: Viveca Sundberg

En i Isbo i Delsbo belägen dansbana, som länge utgjort kringboendes plågoris genom det lif som där förts nästan hvarje helgdagsnatt, gick i torsdags morse upp i lågor.

Som banan var belägen tämligen långt från några gårdar, är tydligt att mordbrand föreligger. Tiden därför synes också väl vald, enär banan, som låg på en hög skogsbacke, var torr, då däremot marken omkring var snötäckt och sålunda förhindrade skogsbrand.

fest-028-delsbo

Isbo-parken Högsommar-fest 1945

 

Dansbanor och festplatser i Norrbo

 

fest-169-norrbo
Dans vid Ol-Persgårdens festplats 1948

 

Dansbanor och festplatser i Forsa

 

fest-191-forsa-1936


 

fest-005-forsa-kalvhaga

fest-164-kalvhaga
Nedanför Bergkvists hus och strax bakom Lindbergs ladan på bilden, låg troligen Panths festplats. Enl. Axel Persson från Långvik  f. 1926, har ladan tillhört ett hus som funnits i närheten.

 


fest-004-forsa

 

 

Rolfstaparken

fest-048-forsa

fest-062-rolfsta-38

fest-049-rolfsta

Karusell vid Rolfstaparken

fest-177-rolfsta

Rolfstaparken med Fribergs tivoli

 

fest-047-forsa

Lyssna här på Sten & Stanley och Grindslanten på  You Tube.

 

Dansbanor och Festplatser i Hög

 

 

fest-003-glimsta

fest-002-glimsta

Bild ur Högs Fåret år 1998

Glimsta gård är nu i privat ägo, men ägdes av Bondeförbundet/Centerpartiet tidigare. Där anordnades i augusti sommarfester varje år, i två dagar. Där förekom dragkamp, tivoli och karusell samt en gång, en livs levande björn.
Ingemar Johansson, Ingo, (senare världsmästare) i boxning) hade en uppvisningsmatch mot Ansel Adam 1955. Troligen den förste svarte man som besökt Hög. På affischen till festen benämndes han som  ”Negern  Ansel Adams”. Musik på två banor samt flera lotterier och skjutbana.
Högs Fåret  år 2015, av Björn Jonsson

Liaparken
På somrarna var det stora fester i Liaparken, Man samlades på gården i Holm och tågade sedan med hornmusikkår från Hudiksvall i täten. Av olika talare minns man  redaktör Böhmer och resetalare L.O. Larsson, båda goda folktalare.

 

 

Dansbanor och festplatser i …

 

Dansbanan Idyllen på Hallstaåsen i Hälsingtuna

”Dansbanan Idyllen på Hallstaåsen byggdes. Förmodligen våren 1927. Längst till vänster Karl Wilhelm Pettersson och bredvid honom Elis Pettersson. De övriga känner jag ej igen.” Ur Hudiksvallsposten 18 dec 1932; Danspaveiljongen ”idyllen” som bekant belägen på Hallstaåsen inom Hälsingtuna nedbrann natten till söndagen. Troligen har någon handskats vårdslöst med eld, cigarett som sedan legat och pyrt. Einar Björn från Narsta såg eldslågor slå upp, skyndade till Per Eriksson i Sanna som larmade. Man räddade en närbelgen kiosk. värdet av det nerbrunna 15000kr inventarier 5000 i Nye Danske banke. Polisutreding pågår.

Text och bild från Högs/sockenbilder

 

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Dellenportalen vill rikta ett stort Tack till alla som välvilliga hjälpt oss med uppgifter som gjort det möjlig att göra den här sammanställningen.
Än en gång ett stort tack.

Sammanställningen är inte färdig utan är bara ett underlag att bygga vidare på.

Rätta för oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att med bilder och berättelser dokumentera dansbanor, logar och festplatser ännu bättre. Har du dessutom egna minnen att berätta om, vill vi att du vänligen hör av dig till Dellenportalen.

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-60062
Dellenportalen.se |  Viveca Sundberg | Södra vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *