Hälsingestämmor

Dellenportalen har samlat ihop fakta om Hälsingestämmor från intervjuer, böcker, och i olika arkiv. Spelmansstämmor

Att göra en förteckning över Hälsingestämmor var svårare än väntat. Den här påbörjade förteckningen är inte komplett så kanske kan någon tipsa om vilka årtal som fattas? Kanske finns det någon som samlar vykort och bilder från stämmorna som kan tänka att dela med sig?

1907 Hassela. Upphovet till spelmansstämmorna i Hälsingland var en spelmansstämma som dåvarande professorn Natan Söderblom och Sven Kjellström anordnade i Hassela sommaren 1907. Ett enda fotografi är känt från det tillfället.

 

 

hs-001-halsingestamman-1908

hs-002-halsingestamma-delsbo

hs-003-arvid-lindman

Hälsingestämman i Delsbo 1908 med Arvid Lindman i talarstolen

hs-004-fiolspelare

Hälsingestämman i Delsbo 1908

fest-186-1908

hemb-028-delsbo-1908

Hälsingestämman i Delsbo midsommar 1908.

På bänken jurymän: 1. Thore Härdelin d ä,Delsbo 2.Sven Kjellström,Sthlm, 3. Nils Andersson,Lund, 4 Edvin Rendahl, Hudiksvall och 5. Hjalmar Anjou, Delsbo.

6. Sven Jonsson, ”Tupp-Sven” Bjuråker.
7. Erik Ljung ”Kusen”, Delsbo
9. Lars Johan Jernkrok ”kroken”, Bjuråker
10. Brita Häll ”Häll-Brita”, Edänge, Ljusdal
12. Anders Åsberg, ”Åsbergan” Bjuråker
13. Carl Sved, Delsbo
14. Pelle Schenell, Gnarp
15. Jonas Larsson Nyland, Skästra, Ljusdal
16. Lars Hult d.y. ”Hult-Lasse” Undersvik
18. Hans Nilsson, ”Myr-Hans”, Alfta
25. Jon Erik Hall, Hassela
30. Carl Fredrik Apelgren, Hamre, Bollnäs
31. Jon Ersson, Svalarne, Arbrå
32. Lillback Olof Larsson, Galven, Alfta
34. Lars Erik Forslin, Bergsjö
35. Arvid Öhlander Långbacka, Delsbo
36. Lars Wahlman ”Pajas”, Alfta
37. Anders Olsson ”Tulpan”, Alfta

ÖVRIGA OKÄNDA


1908 Delsbo

Den första Hälsingestämman anordnades under tre dagar midsommaren 1908.
Arrangör var Delsbo socken. Initiativtagare till stämman var Natan Söderblom, Anders Zorn och Bror Hillgren.
Söderblom som brukade umgås med Zorn, visste att denne var en stor hembygdsvän, som tagit initiativ till en spelmansstämma på Gesundaberget i Sollerö i Dalarna 1906. Stämman blev synnerligen välbesökt och uppskattad med 37 tävlande spelmän.
1:A pris 40 kr Carl Sved Delsbo
2. Pelle Schenell Gnarp. Han fick egentligen första pris, men överlämnade det till Carl Sved
3. 20 kr S v Jonsson Bjuråker
4. 15 kr Jon Erik Hall Hassela

 

1909 Bollnäs.
Den stora händelsen i Bollnäs det här året var Hälsingestämman.

 

 

hs-005-halsingestamma-1910
hs-006-halsingestamma-hudiksvall
Två bilder från Hälsingestämman i Hudiksvall 1910

1910 Hudiksvall.

Vid 1910 års Hälsingestämma i Hudiksvall höll man en stor hemslöjdsutställning i Östra Skolans lokaler, där var fru Stina Rodenstam var den samlande kraften.
Vid vävstolarna satt nationalklädda väverskor i fullt arbete, och där visades färgning av garner, knyppling och tillverkning av spetsar.
Träslöjden var rikligt representerad i en mångfald saker.
Där satt Lars Skoglund (Bläst Lars) från Järnblästen och snidade bockar och kor. Korgarbeten, näverslöjd och koppararbeten var också utställda.
Ett fotografi av E. Salvén där Brita Häll från Delsbo blåser i en tre meter lång näverlur hade tillverkats i Färila i hopp om att den skulle var världens längsta näverlur. Den förvaras i museet i Hudiksvall. Med på fotografiet finns ett tiotal personer namngivna bl.a. Bläst-lars. På köpmanberget var en stor estrad uppbyggd där en spelmanstävling med över 80 spelmän och 4 kvinnliga deltog. Brita Häll och Stina Svedin från Delsbo fick båda första pris för sin lurblåsning.
Jon Erik Öst fick en fiol värd 200 kronor som hederspris.
Förstapriser med 40 kr tilldelades bl.a. Karl Sved Delsbo och J. E. Hall Hassela.
Tredje pris 15 kr till Erik Ljung från Långbacka,
fjärde pris 10 kr till J. Järnkrok i Bjuråker, C. von Walter, Norrbo och A. Lodén i Delsbo och femte pris 5 kr bl. a till Anders Åsberg i Skärås i Bjuråker.
Initiativtagare till stämmorna var främst Natan Söderblom. Det var genom hans idoga uppvaktning som Gästrike – Hälsinge nation i fortsättningen kom att ta initiativ till stämmorna.

 

 

1911 Söderhamn.

När 1911 års stämma gick av stapeln i Söderhamn medarbetade sålunda nationen. Stämman anordnades i vanlig stil, med tal av landshövdingen V. Sydow, Natan Söderblom m.fl., utställningar, folklekar, dans och idrottstävlingar samt studentkonsert .Nationen hade för sin del tagit initiativ till anordnande av hembygdskurser.

 

hs-007-halsingestamma-bergsjo

Hälsingestämman i Bergsjö 1912

1912 Bergsjö.
Denna spelmansstämma blev något mindre än de tidigare, men genomfördes med välkomstsång skriven av fotografen och korrespondenten P J Petterson i Bergsjö. Stämman hölls på Hundskinnet under midsommarhelgen.
Namnet Hundskinnet fick platsen efter ett Hundskinnsgarveri som tidigare funnits på platsen
hs-008-halsingestamma-1913
Söderhamn. Hälsingestämman 1913 står det på kortet troligen ska dom till
Hudiksvall.

 

.hs-009-halsingestamma-jarvso

Hälsingestämman i Järvsö med Brita Häll på näverlur 1920 Järvsö

Efter en längre tids uppehåll med världskrig och de problem som det förde med sig, enades 1919 Gästrike – Hälsinge nation om att ånyo arrangera en spelmansstämma och denna gång i Järvsö.
Det ekonomiske ansvaret bars av Järvsö socken, men även Hushållningssällskapet i länet deltog. Stämmans ordförande var Dan Åkerblom.
Vid banketten som hölls vid Järvsöbaden i närvaro av bl.a. ärkebiskop Natan Söderblom och landshövding Hagen, inträffade en intressant händelse. Man hade under fästen samtalat om Pila -Brita just som någon observerar att hon passerar förbi fönstret där de satt.
Hon avled kort tid därefter. På stämman deltog Delsbo Stintan och Brita Häll som blåste i näverlur.

 

 

1924 Edsbyn.

Nästa hälsingestämma hölls i Edsbyn. Anordnare var nationen. Vid stämman medverkade ärkebiskop Natan Söderblom och landshövding Lübeck och Stina Rodenstam. Utställning av hemslöjd och konst, spelmanstävling och Kjellström- konsert m.m. Hushållningssällskapet medverkade även vid denna stämma.

 

 

1927 Arbrå.

Här anordnade nationen hälsingestämman på eget ekonomiskt ansvar. Stämman gav ett större ekonomiskt överskott, mycket beroende på stora lokala arbetsinsatser och den idealiska festplatsen på Forsön. Det anordnades konstutställning och studentkonsert. Spelmansstämman avslutades med att landshövding Lübeck utdelade ett trettiotal högt förtjänte hälsingespelmän Gästrike-Hälsinge nations spelmans-hederstecken att med band i nationens färger bäras på bröstet.

 

 


1929 Sandviken.

I ett försök att införa stämmornas idé även till Gästrikland anordnades den första stämman i Sandviken på nationens egen ekonomiska risk, men med verksamt stöd av bolag från Sandviken. I stämman ingick alla traditionella inslag, men för nationen det blev en stor ekonomisk.

 

 

hs-010-halsingestamma-ljusdal

 

1934 Ljusdal.

Denna hälsingestämma som varade i tre dagar i midsommartid innebar en återgång till de riktlinjer som Natan Söderblom en gång hade dragit upp. Stämman genomfördes väsentligen av lokala krafter och organisationer utan att nationen hade det ekonomiska ansvaret. Nationen anordnade en hembygdskurs och bar huvudansvaret för stämmans övriga kulturprogram.

 


1943 Hudiksvall.

 1960 Hudiksvall.

 

 


1961 Bollnäs

Söndagen den 23 juli anordnades den första Hälsingestämman i Hälsinglands spelmansförbunds regi i samarbete med Bollnäs Hembygdsförening. . kl. 8.15. Det började med gökotta på Bolleberget
Kl. 14.30 Spelmans och dräkttåg från Ohnsbacken.
Kl.15.15 Scenprogram på Långnäs.
Medverkande: Författaren Isidor Ekstam, fröken Vanja Larsson, riksspelmansparen Ester och Jon-Erik Öst, Greta och Nils Th. Olofsson,Erik Sahlström, nyckelharpa sam ett stort uppbåd av spelemän från när och fjärran.

 

 

1964 Rengsjö

Festen genomfördes i strålande solsken (26 grader i skuggan) med invigningstal av landshövding Jarl Hjalmarsson och folkmusik i långa banor.

 

1973 Alfta

I samband med att hembygdsförening firade 50-årsjubileum förlades Hälsingestämman till OL-Andersgården i Alfta

 


Det torde fattas en hel del årtal där Hälsingestämmor har arrangerats. Du som har vetskap och material från någon av dessa stämmor hör vänligen av dig, så vi får förteckningen mer komplett.

Sammanställt av Åke Nätterö

 

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *