Mordet vid Charlotteberg 1857

 

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, tidningsartiklar och i olika arkiv om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring.

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Gilla oss på Facebookoch ännu bättre – dela oss med dina vänner – Tack!


Den här sammanställningen är sponsrad av:
Här saknar vi sponsorer, men vi gör gärna reklam för dig om du vill synas lite bättre? Vill du veta mer? Klicka här. 


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.

Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Tack för ditt besök!


 

 

Misshandlades så svårt att hon avled påföljande afton

 

Delsbo häradsrätt har nu avkunnat utslag över för mordet å änkan Hast vid Charlottenberg häktade manspersonerna Anders Båld och Lars Klang. På grund av den förstnämndes av omständigheterna styrkta bekännelse dömdes han, som även blivit förvunnen hos bemälda änka stulit, att i ena bot mista livet genom halshuggning, vilket utslag han lär avhört utan särdeles rörelse, ehuru han vid de senaste rannsakningarna visat sig mera nedslagen än i början. Han har oåterkalleligen vidhållit sin uppgift, att Klang även varit delaktig uti stölden hos änkan Hast samt våldet mot henne, men Klang däremot, vilken tvenne gånger förut är straffad för stöld samt högst illa känd inom socknen, har icke kunnat förmås till någon bekännelse, varför han icke heller kunde fällas till något ansvar. (NK 19/8 1857).

Uppskjuten avrättning

Till följd av från vederbörande domhavande till Stockholm avsänd skrivelse och på grund därav medelst telegraf hitsända inhibitionsordres har dödsfången Bålds exekution, som eljest i övermorgon bort äga rum, blivit uppskjuten till K. M:t hinner pröva en av andra personer för Bålds räkning ingiven ytterligare nådeansökan. Det har nämligen väckt ett icke obetydligt uppseende här i orten, att, sedan Bålds uti mordet å änkan Hast vida mera delaktige medbrottsling endast på grund av fräckt nekande icke kunnat åt saken fällas oaktat den allmänt utbredda moraliska övertygelsen om hans brottslighet. Båld, som på grund av egen bekännelse blivit fälld, skulle ensam med livet umgälla brotten. Han skall emellertid vara beredd på att dö och visar ånger över sitt brott.
(Norrländska Korrespondenten 6/3 1858)

Benådningar

Anders Ersson Båld från Östra Berge, Delsbo, dömd att för mord halshuggas, har på moderns nådeansökan benådats från dödsstraffet samt i stället ådömts 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt livstids fästning.
Likaledes har för dråp dömde skepparen Johannes Fläck från Enånger blivit från dödsstraffet förskonad och i stället ådömts 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt 8 års fästningsstraff.
(Norrländska Korrespondenten 19/6 1858).

 

mord-071-bold

Frigiven 1883 efter 25 år i fängelse.


 

Uppgifter ur Delsbo släktregister:
(24P9) Erik Eriksson född 6/7 1796, son till bonden J. Olsson i Stömne s5. Husman i Charlotteberg, Delsbo. Död 22/7 1848 (bråck).
Gift 1813 med (6K6) Karin Larsdotter född 22/12 1782, dotter till soldat L. Hast i Linfläck, Delsbo. Överfölls i sitt hem natten till den 31/5 och misshandlades så svårt att hon avled påföljande afton.

14J27 Den för mord dömde Anders Ersson Båld född 18/4 1834. Snickare. Bosatt i Tjärnmyra, sen bonde i Svedja 4. Delsbo. Gift 1884. Död 12/11 1893 (lunginfamation).

 


 

Läs om Hälsinglands avrättningsplatser, och mycket annat. Klicka på rubriken MORD

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *