Gröntjärn – Naturfenomen

Dellenportalen har samlat ihop fakta om Gröntjärn – ett naturfenomen från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv. Se karta över området och Gröntjärn. Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Gilla oss på Facebook, och ännu bättre, dela oss med dina vänner. Tack!

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.

Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Tack för ditt besök!

Klicka här för att se fler bilder och information om Gröntjärn

 

gro-001-grontjarn
Gröntjärn, bild ur boken: I Hälsingland 1957

 

Gröntjärn och Gladbäckens bäckhuvud – två unika naturfenomen
I Västerstråsjö i Bjuråker finns två naturfenomen, som lockar tusentals besökare varje år.
Gröntjärn är en sjö, där vattnet kan stiga och sjunka ända upp till över 13 meter utan att där finns synliga in och utlopp.
Vattenståndet styrs av ett komplicerat samspel mellan grund och ytvatten.
Mellan Storsjöns ände vid norra Sandvik och Västerstråsjö löper Hennanåsen. Den delar lokalt upp sig i mer komplexa former med flera ryggar och sänkor i ett åsnät i en instängd bergdal.
Gröntjärn ligger i ett naturreservat som bär spår efter senaste istiden med flera så kallade dödisgropar där Gröntjärn är en av de märkligaste. Ofta ligger åtskilliga meter av de sluttande gruskanterna frilagda, nästan helt utan växtlighet.

ska-029-klipp-2000

Bild ur Hudiksvalls Tidning 21 dec. 2000. Foto: Inge Gardh

Högvatten år 2000
Inte sedan 1967 har Gröntjärn upplevt så högt vattenstånd. De vindskydd och rastbord som kantar tjärnen ligger så gott som helt under vatten. På gapskjulet är det bara taket som sticker upp över isen, se bilden.

De stora nivåvariationerna i Gröntjärn, och i omgivande grundvatten, hänger samman med grusåsens instängda läge. Gröntjärn och dess omgivning mottar grundvattnet från den också utloppslösa, Stråsjö – Långtjärn – sänkan och dess omgivning.

Gröntjärnsmagasinet dräneras österut till Gladbäcken.
Vid stora grundvattenflöden från Stråsjö –Långtjärns -området hinner inte allt vatten rinna vidare från Gröntjärn, därför stiger Gröntjärns vattennivå.

Tjärnens turkosgröna färg beror framför allt på grundvattnet. Källvattnet är väldigt rent, med lite partiklar. Det gör att ljusbrytningen sker längre ner vid kiselgyttjan på botten. Kanske även speglingen från den omkringliggande skogen har viss påverkan. Källa: Länsstyrelsen

Gladbäcken och dess bäckhuvud, är en av de största källorna i Hälsingland.

Gladbäcken – från rännil till stor källbäck
Ravinen har skurit sig ned i Hennanåsens branta sluttning. Redan uppe på sluttningen tränger grundvattnet fram i en liten upprinna. Vattenmängden vid bäckhuvut ökar snabbt nedströms genom att grundvattnet tränger fram längs hela bäckfåran. Bäcken mottar inte några tillflöden av ytvatten utom möjligen vid snösmältning och kraftigt regn. Vattenflödet är över 50 liter per sekund, skriver man i boken: Källor i Sverige

gt-001

Gröntjärn augusti 2017. Här ser vi en av flera sittplatser där man inta sin medhavda fika, och även eller grilla om man så vill. Vattnet i tjärnen är i år mycket lågt p g v lite snö och lite nederbörd.

gt-002

Här finns grill och sittplatser med fin utsikt om man har svårt att gå

gt-003

Informationstavlan vid parkeringsplatsen. Efter en kort promenad är man strax framme vid den vackert förtrollade tjärnen.

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

2 comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *