Forbönder

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv om Forbönder Om du vill ha information om personer som levat i någon by eller finns i Dellenportalens arkiv så ställer vi gärna upp mot en liten ersättning – läs mer här

 

I Bjuråker fanns överskott på skinn, fågel, grova linnevaror och produkter från boskapsskötseln vilka byttes mot sådana bristvaror som salt, kryddor, tobak och spannmål. Handeln blev en viktig sysselsättning för bönderna. I början av 1800-talet såldes årligen från Bjuråker 60 000 meter buldan, 5 000 härvor garn, 1,7 ton smör, 1000 frusna fåglar och näver.

Varje år bedrev många män forkörning mellan de olika större marknaderna. En forresa till Stockholm tog tre veckor. Två veckor gick åt till att resa. En vecka ner och en vecka hem. Däremellan en veckas handel på Hötorgsmarknaden där man köpte det man behövde och sålde det man hade med sig som grov linneväv, garn, skinn, fågel och vilt.

fb-001-vykort-hotorget

Vykortet visar Hälsingegården som låg vid Hötorget nr 14, där Konserthuset ligger idag.

Natthärberge tillhandahölls inte på Hälsingegården, men forbönderna fick ställa sina hästar där och på gårdsplan (Hötorget) sålde de sina varor.

fb-002-konserthuset-stockholm

Vykortet visar Hötorget och Konserthuset mitt i bild.

Eftersom det inte fanns något utbrett vägnät i inlandet blev vintern den naturliga frakttiden, då man även var befriad från sommarens alla sysslor som buföring och jordbruk. Sjöar och myrmarker frös också till is vilket underlättade färderna. Det fanns särskilda färdstugor längs sträckorna. Efter järnvägens tillkomst försvann det mesta av forbondekulturen.

fb-003-lia-by

Lia by var vid tiden för laga skifte en av de största byarna i Bjuråker. Ännu hade inte gårdarna flyttats bort, utan bebyggelsen bildade en mycket tät bymiljö. På åkern framför byn låg Lia marknad

I Bjuråker fanns Lia marknad som hölls enligt almanackorna på varierande tider mellan den 25 januari och 5 februari. Marknadsplatsen låg på täkten mellan gårdarna Jon-Ols och Åstuns i Norrlia och kallades Pålsmässomarknaden. År 1862 lär den ha flyttats till kyrkbyn i Buråker.

 

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *