Samuel Ödmann Delsbo

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.

Wikipedia om Samuel Ödmann

Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


 

so-003-

Samuel Ödmann 1750 – 1829
Teckning av Maria Röhl
Kungl. Biblioteket

 

HAN HADE DELSBO SOM SITT ANDRA HEM.
Författare. Präst. Språksnille. Botaniker. Ornitolog. Psalmdiktare. Musiker. Teologie professor. Geni. Låg till sängs i 40 år!

 

VI FIRAR SAMUEL ÖDMANN, 250-årsdag, på juldagen år 2000.

Ödmanns andra hem var i Charlotteberg även kallad herrgår´n i Delsbo. Huset är nu 260 år och byggdes av major Johan Wrång men köptes senare av lagman Svante Myrin, som hade en fru Charlotta, därför blev det Charlotteberg (=Myra 104). Nu bor Inger och Arne Djärv där och huset är helt intakt.

Samuel Ödmann föddes 1750 i Växjö där hans fader var präst. Fadern hade studerat i Uppsala och umgåtts flitigt med Knut Nilsson Leneaus, de levde tydligen ett glatt men fattigt liv. Samuels morfar fick sju döttrar men hade avtalat, att få ta hand om döttrarnas förstfödde son. Efter 6 mån i Växjö överlämnades Samuel till prosten Samuel Wiesel i Vislanda där han blev kvar i 10 år. Hans morfar var en särling och ägnade mer tid att lära om natur, sagor, om mänskligt beteende än om läsning. Då Samuel måste flytta till sin mor och far vid 10 års ålder kunde han knappt läsa. Det var kanske en bra start för blivande läsgeni.

Han kom till gymnasiet i Växsjö och startade en studieperiod med ”latin, katekes, glosor och stryk” men matematik och botanik var bäst. Men, kanske var det musik som var roligast, han spelade piano, valthorn, basfiol och flöjt och blev snart den ledande musikkraften i skolan, ja hela staden. Samuel Ödmann reste till Uppsala 1768 men var fattig och måste redan efter några månader ta jobb, som informator åt Svante Myrins dotter Hedvig (10 år) i Delsbo. Tillsammans med en kamrat nödgades de gå större delen från Uppsala och kom fram på julafton.

Här i Delsbo träffade han genast prosten Leneaus och ville låna reseskildringar av honom, men Samuel måste först läsa ”Delsboa Illustrata”.

Hög nivå på kulturen här.
Ödmann var imponerad av det kulturella livet i Delsbo speciellt på Charlotteberg, ”en högre nivå än många av de bättre husen i Växjö”. Han blev kär i Hedvigs syster Elisabeth, även hon 18 år. De hade en bror som hette Erik och som hamnade i Franska armens tjänst i Gibraltar där han dog i strid. Detta gjorde att systrarna fick en bra pension livet ut och att Carl Mikael Bellman skrev lite om Eriks ”hjältedöd” i en hyllningsvers till kung Gustaf III.

Under studieperioden skrev Samuel Ödmann ett 30-tal brev till Hedvig både till och ifrån Delsbo i en skämtsam anda där händelser i Delsbo kommenterades, alltid med avsikt att Hedvig skulle lära sig något gott. Breven finns bevarade. Om somrarna var han Carl von Linnés favorit -elev ofta på Hammarby utanför Uppsala, de kom ju från samma trakt. Linné var nu berömd över hela världen.

Efter prästexamen kom han till Värmdö 1773 som lärare och huspräst. Han noterade allt som hände i naturen och blev expert på flyttfåglar. Ödmann lånade och läste alla reseskildringar, som utkommit sedan 1500-talet, på alla språk! Han läste också teologi, botanik mm. Då han ofta rodde till Gamla stan för att sälja fåglar han skjutit så fyllde båten med böcker från biblioteket där. På midsommarafton 1777 gifte han sig med Elisabeth i Delsbo ”nybyggda” kyrka och hade festen i Charlotteberg.

Bara rest mellan Småland och Dellenbygden
På 1780-talet började Ödmann skriva om alla möjliga ting, bl a om växternas namn i bibeln som var försvenskade och han gav de rätta namnen. Han översatte reseskildringar och skrev nya bl a om Cicilien. Sahara, Indien, Portugal, Nord Amerikas ishav, Södra Afrika, Irland, ”Kamschatkas innevånares psykiska märkvärdigheter” (196 sid.). Ja han skrev om platser i hela världen, totalt 56 st. böcker utan att ha varit längre norrut än Delsbo och söderut än Vislanda. Själv har jag ”Geografiskt handlexikon över NT:s heliga skrift, d v s massor av upplysningar om de orter som Jesus och apostlarna besökte. Där finns 9 sidor om Jerusalem, både rättelser och förklaringar till dåvarande bibeltryck. Den blev en ”bestseller” bland präster i Sverige.

Nu drabbades Samuel av en sjukdom som kallades skärgårdsfrossa med hög feber. Efter den tiden fick han panik för blåst och kall luft och stannade mest inomhus. Han skulle hålla ett inträdestal till kungl. Vetenskapsakademin den 31/7 1784, men stannade hemma och lät en annan läsa upp talet. Där berörde han massor av djurs uppbyggnad och skrev bl a, att ”allt är en kedja” fram till människan. Observera att detta var 75 år före Darwins utvecklingsteori!

Nu blev han ”Gubben i sängen”
Ödmann hade nu flyttat till liknande arbete i Pilham och uppmärksammades av många bl a Gustaf III. Han erbjöds kyrkoherdetjänsten i Gamla Uppsala år 1789 men gruvade sig för flytten och kom dit först 1792 nedbäddad i båt och sedan vagn. Han besökte aldrig denna kyrka utan höll mottagning i prästgården bl a för bygdens bönder som fick mycket goda råd i odlingsfrågor. Det mesta av råden gav Ödmann med utgångspunkt från flyttfåglarnas olika sätt att bete sig.

Inspiration från vår bygd.
Nu låg han alltid till sängs, ända till sin död. Han hade stor korrespondens med hela den lärda världen och blev lärare vid universitet. Han köpte ett hus i Uppsala (nuvarande stadsbiblioteket) och fick uppdrag att skriva om katekesen, kyrkans handbok och var med både i bibel- som i psalmbokskommittén.1897 gav han ut en egen psalmbok med 75 helt egna, nyskrivna sånger bl a ”Naturen åter träder ..” troligen, med tankarna på omgivningen vid Dellensjöarna. År 1800 blev han teologie doktor och 1802 professor i teologi och därmed ansvarig för all prästutbildning.

Varmt, syrefattigt, rökigt och trångt.
Samuel Ödmans rum var 4,8 x 4,8 och 2,3 m högt och han ville ha 25-28 gr. varmt, vädrade aldrig och rökte alltid sin pipa. Rummet blev bibliotek, föreläsningssal, musikrum, matsal och sovrum. Varje termin kom 100-170 studenter för att lämna uppsatser och blev förhörda av sin professor. Han ville alltid ha reda på hur de hade det i sina respektive hem och antecknade allt. En elev sa: ”Att bli förhörd i latin och hebreiska det gick väl an, men att gå in i Ödmanns rum, det var en pärs”. Alla fick röra sig sakta i rummet (efter att först blivit uppvärmda i ett förmak) och ingen fick ta honom i hand. Han hade alltid fullt med besökare, många utlänningar och han tröttnade aldrig på att samtala med besökare om alla tänkbara ämnen.

Frun från Delsbo avled 55 år gammal.
Hans fru Elisabeth dog 1805 men enda barnet Catarina Charlotta, då 25 år, döv men mycket konstnärlig, hon hjälpte sin fader. Författaren H C Andersson har senare skrivit om faderns och dotterns situation.

Samuel Ödmann skrev två oratorier om Jesu lidandes historia, både text och musik. Han bildade kören ”Uppsalasången” och hade övningar i sitt rum. Då han själv inte kunde komma på konserter så fick han nöja sig med att njuta av, att läsa noterna, hela partituret, till en konsert. Han var således även ett musikgeni!

Läs ”Hågkomster”
År 1809 skrev han den förnämliga skildringen ”Hågkomster” om 1700-talet i Vislanda, Växjö och Delsbo, allt med stor innerlighet. En perfekt bok för den som vill läsa om denna tid. Den trycktes först efter hans död. I övrigt skrev han mest böcker om teologi och råd om hur prästerna skulle uppträda.

”Gubben i sängen” blev inspektör -en slags chef för både Smålands- och Gästrike- Hälsinglands nation, det var mycket ovanligt. Han drack aldrig sprit för han ansåg det var bara dumt, att vara mentalt bortkopplad några timmar. Han var även mycket engagerad i samhällsdebatten t ex om nationalekonomi och krävde att historieböckerna skulle omskrivas beträffande Karl XII, vilken han ansåg vara en kung som endast skapat död och elände. Då, var det en mycket kontroversiell uppfattning.

Han var en kung bland de lärde.
Den 2/10 1829 avled han stilla och avporträtterades i sin säng (hade tidigare vägrat). Två dagar senare hölls en stor minneshögtid i domkyrkan och än större vid begravningen. Han fick sin viloplats i Gamla Uppsalas kyrkogård men själva kroppen hade då vilat länge.

/Kjell Grönberg.

so-002-gravsten

Samuel Ödmanns gravsten i Gamla Uppsalas kyrkogård

 

Kjell Grönberg, som skrivit den här intressanta artikeln om Samuel Ödmann, är själv en stor profil i Dellenbygden och synnerhet i Delsbo. Trots att han inte är från bygden, utan hitflyttad och uppväxt i Ockelbo, har han slukat allt som finns att läsa om Delsbo och dess omgivning. Efter sin tid som chef för hotell Dellenborg, skrev han boken ”Bra åt Delsbo” som blev en historiebeskrivning om hotellets 50 år och om sjukstugan som verkade där dessförinnan. Boken blev den 244:e som handlar om Delsbo och bidrog till att Delsbo behåller sin plats som Sveriges mest litterära, skrev Kjell Grönberg 1997.

Hans stora uppslagsbok utkom 2004. ”Delsbo socken ålder och värde” .
En tidskrönika, ett kalendarium över händelser i och kring Delsbo under 800 år. Boken innehåller 625 artiklar och är på 141 sidor.
Utöver sin stora boksamling har han också landets största samling av bibel –psalm – och andliga visböcker, ca 400 st. Kjell nöjer sig inte med att bara äga en bok, utan han vill även veta allt om den och om personen som skrev den. Därför har han själv blivit ett levande uppslagsverk.
Han är en stor humorist, som har nära till skratt och upptåg och bjuder alltid på sig själv i alla sammanhang.
Bror Hillgren museet, sång och musik är engagemang som upptar en stor del av hans tid. Han är dessutom ofta anlitad som historisk berättare där hans humor och sjåsfria berättarkonst alltid har en given publik.

Tack för den här artikeln och för att Du finns, Kjell Grönberg

Tack för ditt besök!

 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *