Bobygda friskola

Bobygda friskola 2004 –

 

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.

 

Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.


Den här sammanställningen är sponsrad av:
Här saknar vi sponsorer, men vi gör gärna reklam för dig om du vill synas lite bättre?
Vill du veta mer? Klicka här. 


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med med dina vänner – Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Tack för din medverkan!

Vi efterlyser skolkort från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.


 

Bobygda friskola 2004–

 

Här ligger Bobygda skola

Då Bobygdens skola, Västanäng, låg under utredning för nedläggning tog dåvarande styrelsen för föreningen ”Bobygdens framtid” och tillsatte en skolgrupp för att undersöka om det var möjligt att starta en friskola. Allt gick enligt planerna och hösten 2004 startade Bobygda friskola. Eleverna då var 47 st samt tre pedagoger och en husmor. Genom att skolan startade innan den kommunala skolan lades ned så stannade eleverna kvar.

Flera får upp ögonen för denna bygd och det bussas nu barn från andra delar av Dellenbygden. Många söker sig till Bobygda friskola därför att det är få elever per klass, cirka 8-10 st.

Utmärkande för Bobygda skola är att det finns en skolmormor, nu Anita Olshäll, för att ge barnen chans att ofta möta någon äldre person. Det finns en trevlig skolskog strax intill där barnen stortrivs. En bokbuss från Hudiksvalls bibliotek besöker skolan regelbundet. Under alla raster (varmare än 18 grader C) är barnen utomhus. Alla elever har en individuell utvecklingsplan.

Trots att det enligt kommunen inte fanns underlag för en förskola så startade föreningen ”Bobygdens framtid” Västanängs förskola med ­15 förskolebarn och 15 fritidsbarn. Starten skedde i kommunens lokaler som senare köptes av föreningen. Barnantalet har ökat markant så att verksamheten växte ur lokalerna. Därför har föreningen byggt en helt ny lokal strax intill för förskola och fritidshem.

Kjell Grönberg

 

Under roliga timmen ställde eleverna gåtor till läraren. Den som hade en gåta som läraren inte kunde svara på, då skulle eleven få en krona. Då kom Viktoria med en gåta:
– ”Vad har jag och prinsessan Viktoria gemensamt”?
– ”Tja det måste väl vara namnet då”.
Viktoria.
–”Fel. Båda väntar på en krona”.


Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade, om de inte redan är det förstås.


 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sammanställningen, liksom allt annat vi gör för bygden, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo. Tack för ditt stöd!

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *